VATS voor overmatig zweten

Overmatig zweten of hyperhidrosis       

Wat is overmatig zweten ?  
Zweten is een natuurlijk lichaamsproces om ons lichaam te laten afkoelen bij inspanning of bij warm weer. Sommige mensen zweten echter méér dan noodzakelijk is. Deze toestand noemen we hyperhidrosis of excessief (overmatig) zweten.        

Waar treedt het op ?  
Overmatig zweten kan optreden thv handpalmen, oksels, aangezicht en voetzolen. Ons lichaam bevat 5 miljoen zweetklieren, twee derde ervan zijn gelegen thv de handpalmen. Hyperhidosis kan voorkomen thv elk van deze regio’s afzonderlijk of in combinatie.    

Waarom overmatig zweten ?  
Zweten wordt gecontroleerd door het Sympatisch Zenuwstelsel. In tegenstelling tot het motorisch zenuwstelsel hebben we geen controle over dit zenuwstelsel. We kunnen immers onze bewegingen controleren, het sympatisch zenuwstelsel laat zich echter niet dirigeren. Het treedt bijvoorbeeld in actie bij angst of stress: je begint te zweten, krijgt hartkloppingen enz. Bij mensen met hyperhidrosis is er een overstimulatie van bepaalde regio’s in het sympatisch zenuwstelsel. De oorzaak van deze overstimulatie is niet gekend.    

Typische klachten  
Palmair (handpalmen) zweten : handpalmen voelen koud en vochtig aan, een handdruk geven wordt zeer vervelend, papieren die worden vastgenomen zijn onmiddellijk bevlekt, tikken op toetsen van PC stelt een probleem…  
Axillair (oksel) zweten : op kledij ontstaan er grote kringen onder de oksels, ook wel ‘okselvijvers’ genoemd. Soms moet ettelijke malen per dag een hemd of T-shirt ververst worden.  
Aangezichtszweten of aangezichtsblush : zweten thv gelaat of overmatig blozen zonder aanwijsbare oorzaak en toenemend bij sociale contacten      

Behandeling    
Er bestaan een heleboel poeders en deodorants die het zweten kunnen tegengaan. Ze hebben allen slechts een tijdelijk effect. Indien je er mee ophoudt zal het zweten zich onmiddellijk weer manifesteren. Ook botox kan geïnjecteerd worden thv de oksels of handen waardoor het zweten ophoudt. Nadeel is echter dat ook hier het effect maar tijdelijk is en je iedere 6 maanden opnieuw moet behandeld worden hetgeen op termijn een dure aangelegenheid wordt.  

Er bestaat echter een eenvoudige, weinig agressieve/invasieve en patiënt-vriendelijke operatietechniek met blijvend resultaat : de thoracoscopische of VATS sympaticolyse.    

Via een kijkoperatie in de borstholte wordt de sympaticuszenuw geblokkeerd die verantwoordelijk is voor het overmatig zweten. Dit zenuwtje ligt immers aan de binnenzijde van de borstholte. Blokkeren van dit zenuwtje heeft geen invloed op motorische of sensiebele zenuwen.    

Hoe ? Via twee kleine huidinsnedes van 3 mm onder de oksel. Het kijkbuisje zelf is immers amper 2.5 mm dik.  

FAQ
° Volledige verdoving ? ja  
° Worden de linker- en rechterzijde tegelijkertijd behandeld ?   ja  
° Wanneer zijn mijn handen/oksels/gelaat droog ? Onmiddellijk na de operatie  
° Zijn er nadelen aan deze ingreep ?  Er kan een zeer beperkte vorm van compensatoir zweten optreden dwz wat meer zweten thv de rug, buik of dijen. Dit wordt echter nooit als hinderlijk ervaren.  
° Uw verblijf in het ziekenhuis ?  2 dagen (opname dag van ingreep, daags nadien ontslag)  
° Wie komt voor deze ingreep in aanmerking ? mensen met palmaire en/of axillaire hyperhidrosis, aangezichtszweten of aangezichtsblush, Raynaud-fenomeen thv handen en vingers, Sudeck-algoneurodystrofie.  
° Is deze ingreep terugbetaald door de mutualiteit ?   ja  
° Werkonbekwaamheid ?   10-14 dagen  
° Af te raden ? gedurende 2 maanden na de ingreep best geen vliegtuigreis ondernemen. Ook duiken is niet toegestaan.  
° Mijn ervaring ? Ik voer deze ingreep uit sedert 2003 en heb intussen ervaring opgebouwd in een 150-tal procedures.


brochure overmatig zweten

info patiënt bij opname voor VATS overmatig zweten