Thoracotomie

Niet alle ingrepen thv de longen kunnen via VATS worden uitgevoerd. Bij een thoracotomie wordt een insnede gemaakt over een 20-tal cm en wordt de borstkas links of rechts geopend. De ribben worden hier gespreid om een optimale toegang tot de long en zijn omliggende structuren te bekomen.

Wanneer thoracotomie ?

° bij grote longtumoren.
° bij vergevorderd empyema.
° bij longtumoren waarbij een longkwab én een deel van de luchtpijp moet worden weggenomen. De verbinding tussen de resterende luchtpijp met de overige longkwabben wordt hersteld ('sleeve lobectomie').