Mediastinoscopie

Dit is een kijkoperatie waarbij de structuren tussen de 2 longen (het 'mediastinum') kunnen benaderd worden. Meestal wordt de ingreep uitgevoerd om stukjes weefsel (biopsies) te bekomen van lymfeklieren rondom de luchtpijp. In geval van longkanker kunnen deze lymfeklieren kwaadaardig aangetast zijn. Soms bevinden zich hier tumoren en kunnen deze gebiopseerd of volledig weggenomen worden. De weefselstalen worden ingestuurd voor verder microscopisch onderzoek. 

Er wordt een kleine huidinsnede gemaakt (3 cm) net boven het borstbeen. Via een starre holle buis met camera kan de ruimte tussen beide longen en rondom de luchtpijp benaderd worden. Videobeelden maken de anatomische structuren duidelijk zichtbaar en kan, met daarvoor speciaal ontwikkelde instrumenten, de operatie uitgevoerd worden.

De ingreep gebeurt onder algemene verdoving en is ook weinig ingrijpend. Meestal volstaat een dagopname of een hospitalisatie met maximaal 1 overnachting.

brochure mediastinoscopie