Diagnostische VATS

Bij een aantal longafwijkingen hebben we weefselstalen nodig voor verder microscopisch onderzoek om tot een diagnose te komen. Deze weefselstalen worden via VATS bekomen. Weefselmonsters kunnen zijn: longweefsel, lymfklierweefsel en longvliesweefsel. 

Longweefselbiopsie (VATS wigexcisie) wordt uitgevoerd bij interstitiële longaandoeningen (diffuse longaantasting) of bij een longgezwel waarvan niet duidelijk is of dit nu goed- of kwaadaardig is: een wigvormig stukje van de long wordt weggenomen.

Lymfklierweefsel dat rond de long en luchtpijp aanwezig is kan kwaadaardige cellen bevatten.

Longvliesweefsel kan aangetast zijn door kwaadaardige cellen: uitzaaiingen vanuit ander orgaan of aantasting door asbest waardoor ontstaan van longvlieskanker (mesothelioom).