Microchirurgische lymfoedeem behandeling

In 2002-2003  volgde ik een intensieve opleiding voor de heelkundige behandeling van lymfoedeem thv zowel bovenste als onderste ledematen (microchirurgische lymfoveneuze derivaties/shunts) in het Ospedale San Martino te Genua olv Prof C.Campisi en F.Boccardo. Intussen werden er ongeveer 1000 patiënten door mij geopereerd.

Sinds 2016 maak ik gebruik van ICG fluoroscopie zowel in de diagnose als bij interventies.