(uniportal) VATS segmentectomie - lobectomie - pneumonectomie

Wat is een VATS lobectomie ?

Een VATS lobectomie is een operatie waarbij, via VATS, een longkwab wordt weggenomen. De rechter- en linkerlong bevinden zich in de borstkas aan weerszijden van het hart. De rechterlong heeft 3 longkwabben, de linkerlong 2. Elke longkwab afzonderlijk wordt nogmaals anatomisch onderverdeeld in een aantal segmenten. De rechter bovenkwab bijvoorbeeld omvat 3 segmenten, de linker bovenkwab 5. Een segmentectomie is dus het wegnemen van een deel (segment) van een longkwab.  


Wanneer een VATS lobectomie ?

° bij (vermoeden van) longkanker, de belangrijkste doodsoorzaak door kanker in België. 
° bij uitzaaiing in de long van een al eerder behandeld kwaadaardig proces elders in het lichaam. 
° bij een hardnekkig ontstekingsproces die gehele longkwab aantast.
° bij een omvangrijke goedaardige afwijking. 

De techniek van VATS lobectomie wordt vooral toegepast in de behandeling van vroegtijdige longkanker. Het chirurgisch verwijderen van het gezwel geeft immers de beste overlevingskansen bij longtumoren in een vroeg stadium. Vroeger werden deze longtumoren verwijderd via een thoracotomie: een zware, ingrijpende operatie waarbij een grote insnede werd gemaakt en waarbij de ribben werden gespreid. Een VATS lobectomie is minder ingrijpend dan de traditionele thoracotomie en er kan toch eenzelfde hoeveelheid long worden weggenomen. 


Hoe gaat dit in zijn werk ? 

Tot voor kort werden een drietal kleine insnedes tussen de ribben gemaakt (1 cm - 1 cm - 5 cm). Tijdens deze kijkoperatie wordt er gebruik gemaakt van een endoscoop (videocamera) en speciefiek ontwikkelde chirurgische instrumenten. De beelden worden op een scherm naast de patiënt geprojecteerd waardoor de long en andere structuren in de borstkas van heel dichtbij kan bekeken, beoordeeld en geopereerd worden. De aangetaste kwab (of segment) wordt verwijderd samen met de lymfeklieren in en naast dit longdeel. Vóór het beëindigen van de ingreep wordt er 1 buisje in de borstkas geplaatst (thoraxdrain) die overtollige lucht en vocht naar buiten kunnen draineren. Dit buisje wordt in de daarop volgende dagen na de ingreep verwijderd.


Wie komt in aanmerking voor een oncologische VATS lobectomie ?

Patiënten met longkanker in een vroeg stadium (tumoren zonder verspreiding van de tumor buiten de long). 90 tot 95 % van de vroegtijdige longtumoren kunnen via een VATS lobectomie in ons ziekenhuis, AZ St Jan Brugge-Oostende campus Oostende, verwijderd worden. Enkel voor grote en centraal gelegen tumoren met aantasting van de grote luchtwegen is de traditionele thoracotomie een beter alternatief.


Kan het nog minder invasief ? JA...

Sinds medio 2017 voer ik een (oncologische) VATS lobectomie uit via één enkele insnede van 5 cm : de uniportal VATS lobectomie.
Naast een segmentectomie kan ook een volledige rechter- of linker long via deze uniportal benadering weggenomen worden (pneumonectomie).


Voordelen van een uniportal VATS segmentectomie/lobectomie/pneumonectomie

° Minder ingrijpend dan traditionele thoracotomie want slechts 1 insnede van 5 cm.
° Ribben moeten niet worden gespreid, dus minder pijnlijk
° Sneller herstel, korter ziekenhuisverblijf
° Minder kans op infecties en bloedingen, dus minder complicaties

Studies hebben bovendien aangetoond dat de oncologische resultaten (overleving op langere termijn) minstens even goed of zelfs beter zijn dan na een lobectomie via klassieke thoracotomie.

brochure VATS lobectomie/segmentectomie