VATS voor empyema

40% van de patiënten met een bacteriële longontsteking ontwikkelen vocht rondom de long (pleuravocht).

Meestal is het verloop ‘ongecompliceerd’ en verdwijnt dit pleuravocht door gepaste behandeling met antibiotica. In 5-10 % van de gevallen van pleuravochtophoping krijgt deze echter een ‘gecompliceerd’ karakter en ontstaan loketvorming en/of intrapleurale ophoping van pus, waarvoor de term ‘empyeem’ wordt gebruikt. 

De laatste jaren wordt steeds meer geadviseerd om deze patiënten vroegtijdig (na 3-5 dagen) via VATS te behandelen.

Alle pus en vocht rondom de long wordt geëvacueerd, het longvlies dat fors verdikt kan zijn (longzwoerd) wordt verwijderd (decorticatie) zodat de long weer de volledige borstholte inneemt en niet langer weggedrukt wordt door het infectieus proces.

In zeer gecompliceerde gevallen wordt het moeilijker om deze zwoerd via VATS te verwijderen. De ingreep wordt dan uitgevoerd via een klassieke thoracotomie.  

Dankzij de goede samenwerking met de collega's pneumologen in ons ziekenhuis zien we er op toe om empyema's in een vroegtijdig stadium, liefst via VATS, te behandelen.