Wat is VATS ?

VATS staat voor video assisted thoracic surgery en betekent eigenlijk dat de ingreep via een kijkoperatie wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de exacte aandoening gebeurt dit via 1 tot 3 kleine insnedes. Een VATS-ingreep is minder ingrijpend dan een thoracotomie (snede van 25 cm) waarbij de spieren worden doorgenomen en de ribben opengespreid. 

U zult na een VATS ingreep dus sneller herstellen.   

Tijdens deze kijkoperatie wordt er gebruik gemaakt van een videocamera en specifieke chirurgische instrumenten. De beelden worden op een scherm naast de patiënt geprojecteerd waardoor de chirurg de long en andere structuren in de borstkas van heel dichtbij kan bekijken, beoordelen en opereren. 

90 tot 95% van de ingrepen voer ik uit via VATS, de resterende 5 à 10% via thoracotomie.