Microchirurgische behandeling van lymfoedeem

Heelkunde voor lymfoedeem

Hierbij wordt een microchirurgische lymfoveneuze derivatie (ook wel ‘shunt’ of ‘anastomose’ genoemd) uitgevoerd. Eenvoudigweg komt deze techniek neer op het creëren van een verbinding (mbv een microscoop en met microchirurgische instrumenten) tussen één of meerdere lymfebanen en een ader (vene) zodat het vocht vanuit de geblokkeerde lymfebanen naar een ader kan doorstromen en zo de zwelling doet afnemen. De natuurlijke afvloei van lymfevocht gebeurt ook naar een ader toe (achter het sleutelbeen gelegen) maar door de onderbreking van de lymfecirculatie kan het lymfevocht deze ader niet bereiken. Om de kleurloze lymfebanen goed te kunnen visualiseren wordt tijdens de operatie gebruik gemaakt van ICG-fluoroscopie (zie aldaar). De ingreep wordt onder volledige verdoving uitgevoerd. De hospitalisatieduur bedraagt 2 dagen.   

info patiënt bij opname voor lymfoedeemchirurgie

brochure microchirurgie voor lymfoedeem