Hoe borstkanker opsporen ?

Indien uzelf of uw huisarts/gynaecoloog een verdacht knobbeltje opmerkt in uw borst zal er worden overgegaan tot een mammografie en echografie. Bij vermoeden van kwaadaardigheid zal aansluitend een punctiebiopsie onder lokale verdoving worden uitgevoerd. De patholoog zal dit cilindertje weefsel onderzoeken op tumorcellen.   Om borstkanker vroegtijdig op te sporen (vóórdat er een knobbeltje voelbaar wordt) is een regelmatig zelfonderzoek (1x/maand) belangrijk. Bent U tussen 50 en 69 jaar dan neemt U best ook deel aan het screeningprogramma van de Vlaamse overheid. Ook ons ziekenhuis doet mee aan deze screening: u hebt de mogelijkheid om 2-jaarlijks een gratis mammografie in ons ziekenhuis te laten uitvoeren. Hierdoor kan borstkanker in een vroegtijdig stadium ontdekt worden waardoor de behandeling meestal beperkter is en de overlevingskans groter.

Bij bepaalde types borstkanker is er, naast een mammografie en echografie, een MRI van de borst aangewezen.  

Kwaadaardige cellen kunnen uit het borstgezwel loskomen en zich verplaatsen via de bloedvaten naar de organen: zo ontstaan er uitzaaiingen. Om deze op te sporen wordt standaard een bloedanalyse, radiografie van longen, echografie van de buik en skeletscintigrafie uitgevoerd.