Welkom op de website van Dr. Roel Venken

‘Papa, waarom ben je chirurg geworden ? Snij je misschien graag in de mensen ?'  Die vragen kreeg ik enkele jaren geleden voor de voeten geworpen door Sarah, onze dochter. Ik weet niet meer wat ik exact geantwoord heb. Het is in ieder geval een mengeling van interesse in de anatomie, het functioneren van het menselijk lichaam, ziektebeelden herkennen en mensen beter maken. Ik wou ook direct resultaat zien: de zieke mens herstellen, niet door medicatie maar door ‘iets te doen’. En dan kom je natuurlijk bijna automatisch terecht bij de chirurgie. Je volgt de patiënt(e) vanaf eerste raadpleging, diagnosestelling en operatie tot controle raadpleging. 

“Scars are simply modern battle wounds. Sometimes the enemy happens to be inside us.”
A.Grey

Het laatste decennium is er een ware revolutie opgetreden in de geneeskunde en zeker in de oncologie: het werkingsmechanisme van kankers wordt meer en meer ontrafeld waardoor de ontwikkeling van immunotherapieën, meer targeted behandelingen en meer geneesmiddelen tegen kanker werden ontwikkeld. Ook de chirurgie heeft grote sprongen voorwaarts gemaakt: van grote insnedes naar ‘sleutelgat’chirurgie, van standaard prothese naar custom made prothese, van basic chirurgisch materiaal naar high tech hulpmiddelen (robot, video assistentie, microchirurgie, …). De technische innovaties volgen mekaar snel op waardoor het ook voor chirurgen boeiende tijden zijn. Wij mogen dus niet op onze lauweren blijven rusten want we willen alleen maar het beste voor onze patiënten.

Ingrepen

Oncoplastische borstkankerchirurgie

Sinds 2000 heb ik ervaring opgebouwd in meer dan 1500 borstkankeroperaties. Deze interventies omvatten zowel borstsparende ingrepen als borstamputaties in combinatie met sentinel node biopsie (wegname 'schildwachterklier') of volledige lymfeklieruitruiming ter hoogte van de oksel. De laatste jaren heb ik me ook bekwaamd in oncoplastische chirurgische technieken. Door mijn ervaring in de lymfatische microchirurgie voer ik, bij het verwijderen van alle lymfeklieren thv de oksel, in dezelfde operatiesessie een preventieve lymfoveneuze derivatie/shunt uit om later lymfoedeem thv de arm (‘dikke arm’) te voorkomen.

Lees meer

Thoracale heelkunde

Deze omvatten zowel klassieke thoracale (borstholte - long) operaties als thoracoscopische (VATS) procedures voor zowel goedaardige als kwaadaardige aandoeningen. Vaak voer ik deze VATS ingrepen uit via één enkele insnede van 5 cm (‘uniportal VATS’). 
Door de jaren heen heb ik expertise opgebouwd in meer dan 2000 thoracale procedures. 

Lees meer

Microchirurgische lymfoedeem behandeling

In 2002-2003  volgde ik een intensieve opleiding voor de heelkundige behandeling van lymfoedeem thv zowel bovenste als onderste ledematen (microchirurgische lymfoveneuze derivaties/shunts) in het Ospedale San Martino te Genua olv Prof C.Campisi en F.Boccardo. Intussen werden er ongeveer 1000 patiënten door mij geopereerd. 

Lees meer